Căn cứ xác định tổng mức đầu tư dự án

Bởi
Rate this post

Ông Nguyễn Văn Yên (Gia Lai) hỏi, tổng mức đầu tư của dự án nêu trên phải hiểu như thế nào cho đúng quy định hiện hành?

Trường hợp người quyết định đầu tư lỡ tự quy định tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng để xác định quyền hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công… và các văn bản hướng dẫn hiện hành và các cơ quan tham mưu bên dưới áp dụng quy định đó gây ra tranh chấp về thẩm quyền mất rất nhiều thời gian để xử lý… thì áp dụng quy định nào mới phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn? Quy định của người quyết định đầu tư đúng hay quy định của pháp luật về xây dựng đúng? Cơ quan nào có quyền phán quyết việc này?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi ông Nguyễn Văn Yên không nêu cụ thể thời gian phê duyệt dự án và pháp luật áp dụng cho dự án, vì vậy chưa đủ cơ sở để hướng dẫn chi tiết.

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì nội dung tổng mức đầu tư và xác định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo: baochinhphu.vn

Đầu tư bất động sản 1/500 như thế nào để có lợi nhuận cao?

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận