Có 2 loại ý kiến về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Quảng Cáo Giao Dịch

Bởi quangcaogiaodich
Rate this post

Tại Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ báo cáo cụ thể, xin ý kiến Quốc hội 5 vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trong đó có vấn đề cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Cụ thể, tại Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký cho biết, về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, quá trình thảo luận hiện còn có 2 loại ý kiến.

Có 2 loại ý kiến về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Cáo Giao Dịch
Còn 2 loại ý kiến khác nhau về cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại (Ảnh minh họa: Int)

Loại ý kiến thứ nhất (phương án 1 tại Điều 78) chiếm đa số, thống nhất như Dự thảo Luật, không quy định nhà đầu tư được thỏa thuận và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Quy định này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, “thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch”.

Loại ý kiến thứ hai (phương án 2 tại Điều 78) đề nghị cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án (bao gồm cả dự án đô thị, nhà ở thương mại).

4 vấn đề còn lại là: các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm”; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Đáng chú ý, về vấn đề các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đa số ý kiến đồng ý cần phải quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để thực hiện đấu giá, đấu thầu nhằm hạn chế tiếp cận đất đai không thông qua đấu giá, đấu thầu. Trong khi đó, về vấn đề mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: đa số ý kiến tại Chính phủ thống nhất mở rộng không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp, đồng thời giao HĐND cấp tỉnh quy định hạn mức cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, nhưng cũng có ý kiến đề nghị không quy định hạn mức trong Luật, mà giao địa phương.

Giới thiệu tổ hợp Khu Chợ – Công Viên – Khu Vui chơi – Cafe Miễn phí

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận