Thống đốc Ngân hàng trả lời cử tri về việc khó vay vốn tín dụng

Bởi Thiện BTV
Rate this post

Thống đốc NHNH Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận ý kiến của cử tri về Qũy tín dụng nhân dân để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa ký văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Bình Thuận do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến vay vốn tín dụng.

Theo đó, kiến nghị của cử tri Bình Thuận có nội dung hiện người dân muốn vay vốn tín dụng của Qũy tín dụng phải là thành viên, tuy nhiên muốn là thành viên phải thông qua đại hội được tổ chức mỗi năm một lần.

Do vậy người dân muốn vay vốn phải mất nhiều thời gian trong khi quy định trước đây không có việc này và chỉ 5-7 ngày là được vay. Cử tri kiến nghị NHNN nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, rà soát và điều chỉnh Luật các tổ chức tín dụng để người dân thuận tiện vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Trả lời, NHNN cho biết hiện nay việc kết nạp thành viên mới của Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) được thực hiện trên cơ sở quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Hội đồng quản trị có trách nhiệm, quyền hạn xét, kết nạp (thẩm định cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân đủ điều kiện kết nạp, thành viên của QTDND, lập danh sách kết nạp thành viên mới và đề nghị Đại hội thành viên thông qua.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên QTDND là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc kết nạp thành viên mới, sau khi Đại hội thành viên thông qua danh sách kết nạp thì thành viên đó mới đủ tư cách là thành viên của QTDND.

“Việc sửa đổi các quy định kết nạp thành viên mới của QTDND cần phải được thực hiện thông qua sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng và hiện nay đang trong quá trình tổng kết, thi hành Luật này. NHNN Việt Nam ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng” – văn bản của NHNN kết luận.

Theo: https://plo.vn/thong-doc-ngan-hang-tra-loi-cu-tri-ve-viec-kho-vay-von-tin-dung-post721765.html

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận