Bình Dương bổ sung 9 khu vực phát triển đô thị ở Bến Cát, có ba điểm ven vành đai 4 TP HCM

Bởi quangcaogiaodich

Rate this post

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, để đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai thu hút đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn TX Bến Cát, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục 9 khu vực phát triển đô thị. Trong đó, có ba khu vực phát triển đô thị dọc đường vành đai 4.

Một góc TX Bến Cát hiện nay. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương, ngày 5/2, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp lần thứ 55 thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 9 huyện, thị xã, thành phố và các nội dung về quy hoạch, chủ trương đầu t​ư các dự án.

Phiên họp đã xem xét cho ý kiến đối với các Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 9 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố gồm kế hoạch thu hồi đất và kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó kế hoạch thu hồi đất gồm các chỉ tiêu: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024; kế hoạch thu hồi các loại đất; diện tích thu hồi đất năm 2024; danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục công trình, dự án thu hồi đất loại bỏ năm 2024.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 gồm diện tích chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024.

Vị trí các khu thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Báo cáo thuyết minh tổng hợp và phải đảm bảo phù hợp với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tổng diện tích sử dụng đất năm 2024 tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh là 5.691 ha. Trong đó có 5.612 ha đất nông nghiệp cần thu hồi và đất phi nông nghiệp cần thu hồi là hơn 79 ha. Có khoảng 405 công trình thực hiện theo hình thức thu hồi đất với tổng diện tích 5.691 ha.

Về chuyển mục đích sử dụng đất, năm 2024, có khoảng 10.149 hecta đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong đó chủ yếu tại TP Tân Uyên, TX Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như đường vành đai 4, cảng An Tây, các khu đô thị mới… Tổng số 508 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 4.029 ha và chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân khoảng 1.199 ha.

Qua xem xét, các đại biểu cho rằng nội dung các kế hoạch sử dụng đất đã cơ bản đầy đủ và phù hợp, do đó thống nhất thông qua các Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Một nội dung quan trọng khác cũng được xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp là Tờ trình của Sở Xây dựng về việc xem xét, bổ sung Danh mục khu vực phát triển đô thị vào chương trình phát triển đô thị Bến Cát.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, để đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai thu hút đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn TX Bến Cát, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh bổ sung danh mục 9 khu vực phát triển đô thị.

Cụ thể, ba khu vực phát triển đô thị dọc đường vành đai 4 gồm: An Điền, An Tây (khu đô thị Cảng – Logistic – Dịch vụ); Hòa Lợi (khu hỗn hợp cao tầng); Tân Định, Hòa Lợi (khu đô thị, thương mại, dịch vụ).

Bên cạnh đó, khu vực phát triển đô thị mới gồm: Mỹ Phước (khu ở hỗn hợp cao tầng), Chánh Phú Hòa (khu ở phát triển theo đầu mối giao thông)và Phú An, An Điền (khu ở hỗn hợp cao tầng); khu cải tạo đô thị gồm: Mỹ Phước (khu ở hỗn hợp thấp tầng) và Tân Định (khu ở hỗn hợp cao tầng).

Đối với nội dung này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quy hoạch, đề xuất các khu vực phát triển đô thị, các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistics kết nối với các tuyến đường giao thông trọng điểm (trong đó có đường Vành đai 4) làm cơ sở thực hiện phương án thu hồi đất dọc hai bên tuyến đường để tạo động lực và không gian phát triển, phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối vùng, khu vực.

Qua rà soát, trong số 9 khu vực phát triển đô thị dự kiến bổ sung vào Chương trình phát triển đô thị Bến Cát, có ba khu vực phát triển đô thị dọc đường vành đai 4. Điều này phù hợp với chủ trương của tỉnh, đồng thời cũng phù hợp với phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo tỉnh thống nhất với các nội dung được trình bày tại Phiên họp. Đối với Kế hoạch sử dụng đất của 9 huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Đồng thời tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.

Đối với các nội dung còn lại, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh các nội dung trình UBND tỉnh ban hành.

Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Thiết kế website bởi Brand Design

Công nghệ mới bởiVZ99S666

Sân chơi mầm non TMA