Bình Dương: Cán bộ ‘hết cửa’ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Bởi quangcaogiaodich

Rate this post

Không chỉ yêu cầu các đơn vị, địa phương không e dè, sợ sai, đùn đẩy công việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương còn chỉ đạo “nơi nào nhận văn bản không hoặc quá thời hạn trả lời nghĩa là đồng ý và chịu trách nhiệm”.

Ngày 25/6, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã có công văn số 2869 chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 280 của Thủ tướng Chính phủ.

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Các sở, ban, ngành quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh; trực tiếp, chủ động và tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị cũng như chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp, toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ; không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh

Khi giải quyết công việc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp hiệu quả với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Đặc biệt, trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của cơ quan, đơn vị lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm. Cơ quan, đơn vị lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và cơ quan, đơn vị không có ý kiến hoặc chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các hồ sơ, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị về những nội dung chủ yếu của đề án thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.

Nguồn: https://express24h.net

Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Thiết kế website bởi Brand Design

Công nghệ mới bởiVZ99S666

Đồ chơi mầm non