Nơi người dân có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam

Bởi quangcaogiaodich

Rate this post

Năm 2022, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng theo giá hiện hành của cả nước đạt khoảng 4,673 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021.

Theo số liệu Tổng Cục Thống kê công bố, chi tiêu theo giá hiện hành bình quân đầu người một tháng của cả nước năm 2022 đạt 2,7 triệu đồng, giảm 3,3% so với năm 2020, trong đó chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở khu vực nông thôn đạt 2,5 triệu đồng, tăng 4,6%; khu vực thành thị đạt 3,3 triệu đồng, giảm 13,5%.

Cơ cấu chi tiêu không có sự thay đổi đáng kể so với những năm trước. Tỷ trọng chi tiêu cho đời sống trong chi tiêu bình quân đầu người một tháng năm 2022 chiếm 95,5%, chi tiêu khác chiếm 4,5% (hai tỷ trọng tương ứng của năm 2020 là 94% và 6%).

Năm 2022, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 4,673 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021.

Thu nhập bình quân/tháng năm 2022 ở khu vực thành thị đạt 5,945 triệu đồng. Con số này đã tăng gần 10,6% so với năm 2018 và tăng 11% so với năm 2021.

So với khu vực nông thôn có thu nhập bình quân năm 2022 là 3,864 triệu đồng thì người lao động tại thành thị có thu nhập bình quân cao gấp gần 1,54 lần.

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 đạt 10,237 triệu đồng gấp hơn 7,57 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất – nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1,352 triệu đồng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ, Theo thống kê, trong giai đoạn 2018 – 2022, thu nhập bình quân của người dân tại khu vực này tăng từ mức 5,792 triệu đồng lên 6,334 triệu đồng 1 người 1 tháng).

Các vị trí tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng với 5,586 triệu đồng, Đồng bằng Sông Cửu Long 4,077 triệu đồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung 3,967 triệu đồng. Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc đứng cuối bảng xếp hạng với thu nhập bình quân là 3,282 triệu đồng và 3,170 triệu đồng.

Nơi người dân có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Nguồn: Niên giám thống kê 2022.

Tiềm năng của vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trực thuộc Trung ương: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong số đó, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8.076 triệu đồng/người/tháng.

Đông Nam Bộ là vùng có địa hình rộng, thoáng; phần lớn diện tích là đồng bằng, nửa bình nguyên, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị, xây dựng hệ thống giao thông vận tải…

Vùng Đông Nam Bộ là vùng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Với những tiềm năng, lợi thế vượt trội, đây là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước với hạt nhân là đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh “rực rỡ tên Vàng” – trung tâm lớn nhất về kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của Vùng.

Năm 2020, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng Đông Nam Bộ tăng gấp 4,9 lần so với năm 2005 và 2,6 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu đề ra. Vùng Đông Nam Bộ đã đóng góp 32% GDP của cả nước, 44,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước.

Đông Nam Bộ hiện là vùng có khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, năng động với số lượng doanh nghiệp đứng đầu cả nước, là địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất, chiếm 41,1% tổng vốn FDI.

Nơi người dân có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Theo Chương trình hành động của Chính phủ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt của vùng đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD; tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 41,7% trong GRDP, khu vực công nghiệp và xây dựng 45,3% (riêng công nghiệp chế biến chế tạo 33%), khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 10,7%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30 – 35%; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70 – 75%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng; nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ, đến sinh sống và làm việc; nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, củng cố vững chắc”.

Nguồn: https://cafef.vn

Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Thiết kế website bởi Brand Design

Công nghệ mới bởiVZ99S666

Đồ chơi mầm non