Tính đến hiện tại, những ‘con hổ’ châu Á đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam?

Bởi quangcaogiaodich

Rate this post

Khi đề cập đến những con hổ châu Á sẽ thường nhắc đến 4 nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Vậy 4 con hổ châu Á đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023?

Khi đề cập đến những “con hổ” châu Á sẽ thường nhắc đến 4 nền kinh tế tăng trưởng cao tại châu Á, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Được thúc đẩy bởi xuất khẩu và công nghiệp hóa nhanh chóng, những nền kinh tế này đã liên tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao kể từ những năm 1960, và đã cùng nhau gia nhập hàng ngũ các quốc gia giàu có nhất thế giới.

Theo đó, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore là một trong những trung tâm tài chính nổi tiếng nhất thế giới, trong khi Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) là những trung tâm thiết yếu cho sản xuất ô tô và linh kiện điện tử toàn cầu, cũng như công nghệ thông tin.

Tính đến hiện tại, 4 con hổ châu Á đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam?

Singapore

Theo báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Singapore là quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2023, tổng vốn đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt 3,9 tỷ USD. Trong đó, có 283 dự án được cấp mới, với số vốn đăng ký cấp mới đạt 2,6 tỷ USD; 101 dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với vốn đăng ký đièu chỉnh đạt 358,7 triệu USD; 235 dự án góp vốn mua cổ phẩn với tổng giá trị đạt 1 tỷ USD.

Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/9/2023, Singapore là đối tác có tổng vốn đầu tư lớn thứ hai trên tổng số 142 đối tác đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam, với 3.384 dự án còn hiệu lực có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 73 tỷ USD.

Hàn Quốc

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD, xếp thứ 4 trên tổng số 102 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam.

Trong đó, có 353 dự án được cấp mới, với số vốn đăng ký cấp mới đạt 511 triệu USD; 249 dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với vốn đăng ký đièu chỉnh đạt 1,86 tỷ USD; 724 dự án góp vốn mua cổ phẩn với tổng giá trị đạt 2,6 tỷUSD.

Mặc dù lượng vốn đầu tư Hàn Quốc rót vào Việt Nam chỉ cao thứ 4 trong 9 tháng đầu năm 2023, nhưng nếu xét luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/9/2023, Hàn Quốc là đối tác có tổng vốn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong tổng số 144 đối tác đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, có 9.786 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 82,9 tỷ USD.

Tính đến hiện tại, những 'con hổ' châu Á đã đầu tư bao nhiêu tiền vào Việt Nam? - Ảnh 1.
Tổng vốn đầu tư 4 nền kinh tế “hổ” ở châu Á đã đầu tư vào Việt Nam lũy kế đến ngày 20/9/2023. Nguồn: MPI

Đài Loan (Trung Quốc)

Với tổng vốn đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt 1,5 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, Đài Loan (Trung Quốc) là nền kinh tế đầu tư vào Việt Nam lớn thứ 6 trong 9 tháng đầu năm 2023, sau Singapore. Trong đó, có 148 dự án được cấp mới, với số vốn đăng ký cấp mới đạt 1 tỷ USD; 82 dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với vốn đăng ký đièu chỉnh đạt 263 triệu USD; 173 dự án góp vốn mua cổ phẩn với tổng giá trị đạt 258 triệu USD.

Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/9/2023, Đài Loan là đối tác có tổng vốn đầu tư lớn thứ 4 trên tổng số 144 đối tác đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam, với 3.052 dự án còn hiệu lực, tương đương với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 37,9 tỷ USD.

Hong Kong (Trung Quốc)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đăng ký bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp các nhà đầu tư Hong Kong (Trung Quốc) đã đầu tư vào Việt Nam đạt khoảng 1,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023. Trong đó, có 212 dự án được cấp mới, với số vốn đăng ký cấp mới đạt 1,4 tỷ USD; 71 dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với vốn đăng ký đièu chỉnh đạt 296 triệu USD; 61 dự án góp vốn mua cổ phẩn với tổng giá trị đạt 119 triệu USD.

Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/9/2023, Hong Kong là đối tác có tổng vốn đầu tư lớn thứ 5 trên tổng số 144 đối tác đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam, với 2.368 dự án còn hiệu lực có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31,3 tỷ USD.

Để lại một bình luận

Bài viết liên quan

Thiết kế website bởi Brand Design

Công nghệ mới bởiVZ99S666

Sân chơi mầm non TMA